OM MARINREPARATØRENE

Marinreparatørene er en lokalt forankret nonprofit miljøgruppe som arbeider ut i fra en visjon om en Indre Oslofjord som er giftfri, med et rikt og bærekraftig marint miljø.
Gruppen vil i en begrenset skala teste ut ulike undervanns miljøtiltak i indre Oslofjord for å se hvordan dette påvirker det marine økosystemet.
Marinreparatørene vil også bidra i undervanns ryddeaksjoner, og fra et amatørståsted, bidra til å spre kunnskap, entusiasme og engasjement for det marine miljøet.
Marinreparatørene kan også engasjere seg miljøpolitisk i saker med direkte relasjon til miljøet i sjøen, globalt, eller lokalt i Indre Oslofjord.Historien bak Marinreparatørene er på mange måter knyttet sammen med Project Moken.
På forsommeren 2013  jobbet Lars og Hans Kristian med et kunstig rev-prosjekt, på Svestad, Nesodden. Runar og Mette arbeidet på samme tid med etterarbeid på dokumentaren «No Word For Worry» om Mokenfolket, og hovedpersonen Hook og broren Ngui var på Nesodden for å bistå med etterarbeidet. Da de hørte om revprosjektet, hadde de lyst til å bidra med noe.
De foreslo å lage en «Bamboo Island», en lang line, festet til sjøbunnen, med buketter av palmeblader bundet til lina med jevne mellomrom. På toppen, en bunt bambus for å holde det hele flytende, derav navnet. Palmebladene får raskt en påvekst av mikroorganismer og trekker til seg fisk.
En marinbiolog vi samarbeidet med, foreslo å bruke sukkertare på line, istedenfor palmeblader, som jo er vanskelig tilgjengelig i Norge, og da var planen i boks.
Tarelineprosjektet kan leses om her, her og her.

Prosjektet ble mer enn en artig stunt. Dagen etter at lina var på plass, sto det plutselig stor torsk rundt taretauet. Fisk  av en størrelse vi ellers sjeldent så på Svestad. Hva var det med sukkertaren som var så attraktivt?
Samtidig som miljømyndighetene druknet revprosjektet i dokumentasjonskrav, kom tanken om å kunne prøve ut ulike mindre tiltak på flere steder i fjorden, for å se hva som skjedde.
Runar og Mette har gjennom flere år jobbet med dokumentaren “No Word For Worry”, og som en naturlig konsekvens av kontakten med mokenfolket, har de også startet “Projekt Moken”, et prosjekt som har som hensikt å skaffe mokenfolket trær, slik at de kan bygge de tradisjonelle båtene de trenger for å opprettholde sin sjønomadekultur, samt støtte dem i rettighetsspørsmål og tilrettelegging av økoturisme. Marinreparatørene,  samarbeider med Project Moken, og forvalter også Project Mokens forretninger som en egen del av  organisasjonen.Fra Marinreparatørenes stiftelsesmøte, 04.09.2014 ombord på sy IRA.
Fra venstre: Runar Jarle Wiik, Hans Kristian Arnstad og Lars Dalen.