søndag 9. november 2014

Asyl for forfulgt hummer langs Nesoddlandet?

En av de livligste skapningene man støter på når man dykker langs kysten, er hummeren.
Dessverre også en av de mest forfulgte.   
Foto: Vidar Aas 


Hummer er en av de morsomste skapningene vi møter under vann. Uheldigvis for hummeren er den også svært velsmakende . Den er derfor tungt beskattet, og bestanden er mange steder faretruende lav.
De siste årene har fredningsområder for hummer blitt utprøvd enkelte steder langs kysten. Resultatene av dette har vist seg så positive at Fiskeridirektoratet nå inviterer kystkommuner til å nominere fredningsområder for hummer.


Marinreparatørene har derfor gått sammen med Foreningen Undervannshus for å fremme forslag om hummerfredningsområder langs Nesoddkysten.
Vi arbeider med flere mulige fredningsområder, men området utenfor Svestad Marinepark der Foreningen Undervannshus planlegger Svestad Undervannspark er et av områdene som klart vil bli prioritert.
Du finner et arbeidsdokument som beskriver bakgrunnen for arbeide, hvilke tanker vi har, og hvordan vi arbeider med dette her.
Vi oppdaterer dokumentet løpende etterhvert som planen utvikler seg. Det endelige forslaget kan vise seg å være ganske annerledes enn dagens skisseutkast, basert på kommentarer og råd fra de vi tar kontakt med. Målet er å få på plass fredningssonene innen hummersesongen 2015.